2012-B

مجموعه طراحی بتادین از دی ماه ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲ در حین خدمت سربازی و درون پادگان نظامی (خط مرزی کردستان) شکل گرفت. بیشتر آثار به صورت سلف پرتره و موضوع پوتین اجرا شده است. به علت عدم دسترسی به وسایل هنری از متریال های موجود مانند شاپان و بتادین برای تاثیرات رنگی استفاده شد.